Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Extra verlof leerlingen

 

Aanvragen van extra verlof


Extra verlof van 1 tot en met 10 schooldagen, dient u aan te vragen middels het hiervoor bestemde formulier. Aanvragen van meer dan 10 schooldagen extra verlof verlopen via de leerplichtambtenaar.

U wordt verzocht het verzoek minimaal 6 weken van te voren in te dienen. Binnen 2 weken na het indienen van het verzoek ontvangt u schriftelijk bericht. Het verzoek dient u te richten aan aanvraagverloflln.ppz@pontes.nl .
 

De formulieren 

Aanvraagformulier vakantie en verlof Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

Werkgeversverklaring


Informatie over vakanties, vrije dagen, extra verlof, afwezigheid en schoolverzuim vindt u hieronder: 

Vakanties en vrije dagen.

Voorwaarden extra verlof.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen