Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Aan ouders/verzorgers per email verstuurde brieven.


                               

Op deze pagina vindt u het onderwerp van de brieven die aan ouders/verzorgers zijn gestuurd
middels de email en de
datum wanneer ze verstuurd zijn. Alleen in uitzonderingsgevallen
worden er nog brieven per post gestuurd.

Datum      

Onderwerp

Verstuurd  aan

     
20-07  Informatie schooljaar 2017-2018 + rectificatie Alle ouders/verz. en alle leerlingen ’17-‘18 (PRO niet)
     
19-07  Introductie nieuwe schooljaar PRO, BK 1, 2, 3 en 4,  MHV 1 en 2, M 3 en 4, HV 3, 4, 5, 6 Ouders/verz. en lln. van al deze leerjaren. 
     
12-07  Informatie: Aanvragen busabonnement 2017-2018  Ouders/verz. van lln. die in 2017-2018 op onze school zitten 
     
10-07  Besluit lestijden - dienstregeling  Ouders/verz. en lln. die in 2017-2018 bij ons op school zitten
     
10-07  Brief afsluiting 2HV 10 juli  Ouders/verz. en lln. van H2A
     
07-07  Rectificatie/aanvulling op boekje Canterbury  Ouders/verz. en lln. uit 3HV die Cambridge Engels volgen 
     
07-07  Eindejaarsact. A4 A5 H4 laatste mededelingen  Ouders/verz. en lln. uit A4 A5 H4
     
07-07  Workshop Poëzie  Ouders/verz. en lln. uit A3, A4, A5, H4, M3.
     
06-07  Canterbury reis  Ouders/verz. en lln. uit 3HV die Cambridge Engels volgen 
     
04-07  Boekje met info i.v.m. Londenreis  Ouders/verz. van deelenemers Londenreis 
     
29-06  Inschrijving hotelkamers Londenreis  Ouders/verz. van deelnemers Londenreis 
     
28-06  Nieuwsbrief pro + boekje schoolkamp  Ouders/verz. en lln. Praktijkonderwijs 
     
28-06  Laatste schoolweken Basis, Kader en Mavo  Ouders/verz. en lln. BKM 
     
28-06  Lestijden Pieter Zeeman - dienstregeling ov  Ouders/verz. en lln. die in 2017-2018 op Pieter Zeeman zitten
     
28-06  Toelatingstest Cambridge Engels  Ouders/verz. en lln. uit 1E, 1F, 1G, 1H met aanmelding voor Cambridge Engels 
     
27-06  Laatste schoolweken Havo en Vwo  Ouders/verz. van lln. Havo  
     
26-06  Afsluiting schooljaar BK 2  Ouders/verz. van lln. BK2 
     
26-06  Klassenuitje 1E, donderdag 29 juni 2017  Ouders/verz. van lln. 1E 
     
26-06  Afsluiting 2 HV Ouders/verz. van lln. 2HV 
     
23-06  Klassenuitje HV3 13-7-2017  Ouders/verz. van lln HV3 
     
22-06  Afsluiting schooljaar klas 1C tm klas 1H  Ouders/verz. van lln. 1C t/m 1H 
     
22-06  Lessen VMBO BK en Pro op 30-6-2017  Ouders/verz. van lln. afd. VMBO BK en PRO 
     
22-06  40 minuten-rooster - 23 juni 2017  Alle ouders/verz. 
     
21-06  Londenreis  Ouders/verz. en lln. uit 3 Vmbo BK en 3 Mavo

     
21-06  Toetsweek Duits H3  Ouders/verz. en lln. uit Havo 3 
     
21-06  BK 3, KV1 inleveren opdrachten  Ouders/verz. van de lln. uit BK3
     
21-06  1A en 1B, afsluiting schooljaar op 3 juli 2017  Ouders/verz. van lln. 1A en 1B 
     
20-06  Werkkleding klas 3 HBR, 2017-2018  Ouders/verz. van lln. die in 2017-2018 het vak horeca, bakkerij & recreatie volgen 
     
19-06  40 minuten-rooster - 20 t/m 22 juni 2017  Alle ouders/verz. en lln.  
     
19-06  Flyer Campus Cultura  Alle ouders/verz. en lln. 
     
16-06  Toetsweek Duits A2A en H2B  Ouders/verz. en lln. A2A en H2B 
     
15-06  Klassenuitje 1H, 23 juni 2017  Ouders/verz. van lln. 1H 
     
14-06  Werkkleding 3e klas PIE/BWI 2017-2018  Ouders/verz. van lln. uit BK2 die in 2017-2018 het vak PIE of BWI volgen 
     
13-06  Uitnodiging presentatie Spaans, 22 juni 2017 

Ouders/verz. van de lln. uit A4 en A5 met het vak Spaans  

     
13-06  Uitnodiging voorlichtingsavond schoolkamp Londen, 26 juni 2017 

Ouders/verz. en lln. uit Basis, Kader en Mavo 3  

     
13-06  Uitslagen Cito-toetsen Mavo, Havo en Vwo 1, 2 en 3  Ouders/verz. van lln. MHV 1, 2 en 3 
     
12-06  Kunstschouw M3 

Ouders/verz. en lln. uit M3 

     
12-06  Uitje klas 1G  Ouders/verz. van lln. 1G 
     
12-06  Londenreis 

Ouders/verz. en lln. uit 3 Vmbo BK en 3 Mavo  

     
09-06  Eindejaarsactiviteit H4 en A4 + A5 

Ouders/verz. en lln. uit H4, A4 en A5 

     
09-06 

Presentatie technasiumproject 

Ouders/verz. van lln. uit 1F, 1H, Havo 3, Vwo 3, Havo 4, Vwo 4 en Vwo 5 met het vak technasium 

     
08-06  Uitslag eindexamen Basis en Kader/Mavo/Havo/Vwo, woensdag 14 juni 2017 

Ouders/verz. en examenkandidaten Mavo, Havo en Vwo

     
08-06  Lessen Cambridge Engels in 2017-2018 H/V2, H/V3 en H/V4 Ouders/verz. van lln. H/V 2, 3 en 4 
     
07-06  Tevredenheidsonderzoek brugklasleerlingen  Alle ouders/verz. van brugklaslln. 
     
07-06  Lessen wiskunde M3a  Ouders/verz. van lln. M3a 
     
07-06  Bericht van de afdeling ICT 

Alle examenkandidaten (muv de teruggetrokken kandidaten) en hun ouders/verz. 

     
07-06  Uitn. presentatie technasium HV2, 15-06-2017 

Ouders/verz. van de lln. uit HV2 met het vak technasium  

     
06-06  Uitn. afsluiting kunst & media HV3, 21 juni 2017 

Ouders/verz. van de lln. uit HV 3 met het vak kunst & media  

     
06-06  Uitn. presentatie module kunst & media 1E en 1G 

Ouders/verz. van de leerlingen uit 1E en 1G 

     
06-06  Uitnodiging presentatie project talentbegeleiding, dinsdag 13 juni 2017 

Ouders/verz. van de lln. die aan het project talentbegeleiding hebben deelgenomen  

     
02-06  Economie, havo 4  Ouders/verz. en lln. H4 
     
30-05  Uitnodiging galapremière film mavo 2 Ouders/verz. van lln. uit mavo 2 met het keuzevak kunst & media 
     
31-05  Examen Cambridge Engels, 1 en 6 juni 2017 Ouders/verz. en lln. uit H4, V4 en V5 met het vak Cambridge Engels
     
30-05  Cursus Spaans, betaling 

Ouders/verz. van lln. die zijn aangemeld voor de cursus Spaans 

     
29-05 Rolstoelwandeltocht voor senioren

Ouders/verz. van de toekomst. lln. 3Z&W 

     
29-05  BK 3 HBR, opdrachten week 22  Ouders/verz. en lln. BK3 HBR 
     
24-05  Basis en kader 3 HBR en ZW, congres van VNG 

Ouders/verz. van de lln. uit basis en kader 3, HBR en ZW 

     
23-05  Cito-toetsen klas 1, 2 en 3 basis en kader  Ouders/verz. van lln. BK 1, 2 en 3  
     
16-05  Economie in H4B 

Ouders/verz. van lln. met economie uit H4B 

     
11-05  Rekentoets 3e ronde 

Ouders/verzorgers van bep. lln. uit de examenklassen BKMH 

     
10-05  Romereis 2017-2018 

Ouders/verz. van lln. 5 Vwo met  geschiedenis en/of kunst 

     
08-05  Plusdocument 

Ouders/verz. en lln.Havo 5 en Vwo 6 

     
21-04  Voorlopige adv., cijferoverzicht en toets natuurkunde H2A  Ouders/verz. van lln. H2A 
     
21-04  Cito-toetsen leerjaar 1,2 en 3 mavo, havo en vwo  Ouders/verz. MHV 1,2 en 3 
     
21-04  Cito-toetsen basis/kader 1 en 2, week 22  Ouders/verz. van lln. BK1 en BK2 
     
18-04  Cito 

Ouders/verz. en lln. van leerjaar 1, 2 en 3 MHV

     
18-04  Jump XK klas 1D  Ouders/verz. van lln. klas 1D 
     
13-04  Examenfeest H5 en A6 

Ouders/verz. en alle examenkandidaten H5 en A6 

     
12-04  Klassenuitje BK2A  Ouders/verz. van lln. BK2A 
     
10-04  Afsluiting stageperiode BK 3 

Ouders/verz. van de lln. uit 3 BK 

     
07-04  Concept handleiding PWS 2017-2018 

Ouders/verzorgers en lln. uit H4 en V5

     
06-04  Girlsday mavo 2  Ouders/verz. van meisjes uit Mavo 2  
     
06-04  Afsluiting DAS-project H en V 2 Technasium  Ouders/verz. van lln. uit H en V 2 met het vak Technasium
     
05-04  Ieper 2017  Ouders/verz. en lln. uit 4 M. die examen doen in het vak gesch.
     
04-04  Extra ouderavond H2A 

Ouders/verz. van de lln. uit H2A 

     
04-04  Informatie examens Mavo 2017 

Ouders/verz. en lln. M4 

     
03-04  Laatste School Dag BKM4, 21 april 2017  Ouders/verz. en lln. BKM4 
     
31-03  Vervanging lessen dhr. Markowski 

Ouders/verz. van de leerlingen uit M2b en 2 BK 

     
31-03  Examentraining HV

Alle ouders/verz. van alle examenkandidaten 

     
30-03  Examens BK4  Ouders/verz. en lln. BK4 
     
30-03  Sportdagen klas 1 en klas 2 havo en vwo 

Ouders/verz. en lln. van 1 H/V en 2 H/V 

     
30-03 Rapport en voorlopig advies 1A en 1B 

Ouders/verz. van lln. uit 1A en 1B

     
29-03  Ouder- en lln.tevredenheidsonderzoek lrj. 3 2017 

Ouders/verz. en lln. uit BK3, M3, H3, V3. 

     
29-03  Uitnodiging voorlichting PWS april 2017 

Ouders/verz. en lln. uit 4 Havo en 5 Vwo 

     
29-03  Uitn. presentatie technasiumproject, week 14, 2017 

Ouders/verz. van lln. uit 1E, 1G, H2, V2, H3, V3 met het vak technasium

     
27-03  Provencereis 

Ouders/verz. en lln. uit V5 

     
27-03  Filmopnamen klas H2A 

Ouders/verz. van de lln. uit H2A 

     
27-03  Afsl./pres. kunst & media-modules 1F en 1H

Ouders/verz. van lln. uit 1F en 1H 

     
23-03  Examen BTE mavo 4 

Ouders/verz. van lln.die examen doen in het vak BTE – Mavo 4

     
22-03  Uitnodiging presentatie PWS H4,5 en V5,6  Ouders/vers. en lln. H4,5 en V5,6
     
22-03  Etentje BK2C 

Ouders/verz. en lln. uit BK2C. 

     
21-03  Excursie 4 Havo 

Ouders/verz. en lln. uit 4 Havo 

     
21-03  Uitnodiging open bedrijven dag, 8 april 2017  Alle ouders/verz. 
     
17-03  Def. vakkenpakketkeuze Mavo 3 inzake Mavo 4  Ouders/verz. van lln. Mavo 3 
     
17-03  1C en 1D, keuze KM-sport in klas 2  Ouders/verz. van lln. 1C en 1D 
     
16-03  Vervanging lessen muziek en taken schoolband  Ouders/verz. en lln. die muziekles hebben van dhr. Friederich
     
14-03  Meeloopdag Vmbo BK 2  Ouders/verz. en lln. Vmbo BK2 
     
14-03  Meeloopdag 3 april M2 en M3 

Ouders/verz. en lln. uit M2 en M3 

     
13-03  Aanstelling nieuwe rector Pieter Zeeman  Alle ouders/verz. en lln.
     
10-03  Planning Mavo komende weken Ouders/verz. van alle M-lln. 
     
10-03  Planning HV tot 21 april  Ouders/verz. van alle HV-lln.
     
10-03  Workshop Virtual Reality , maandag 13 maart 2017 

Ouders/verz. van lln. uit BKM 2 en VWO 4 

     
10-03  A6 technasium, uitn. presentatie 22-03-2017  Ouders/verzorgers van de Technasium-lln. uit A 6 
     
10-03  H5 Technasium, uitn. presentatie 23-03-2017 

Ouders/verzorgers van de Technasium-lln. uit H 5  

     
10-03  Profielkeuze 3 HV 

Ouders/verzorgers van de leerlingen uit 3 HV 

     
09-03  Bezoek Stadhuismuseum klas 1C t/m 1H  Ouders/verz. van lln. klas 1C t/m 1H 
     
08-03  Wijziging mentoraat 1F 

Ouders/verz. van de leerlingen uit 1F 

     
08-03  Rekentoets 4 Havo en 5 Vwo 

Ouders/verz. van de leerlingen uit 4 Havo en 5 Vwo 

     
07-03  Leescafé M4 

Ouders/verz. en lln. uit 4 Mavo 

     
23-02  Beroepenoriëntatie H4 en V5 2017  Ouders/verz. van lln. H4 en V5 
     
23-02  Excursie 's Hertogenbosch HV3 met Kunst & Media  Ouders/verz. van lln. HV3 met Kunst en Media 
     
22-02  Info Slim.nl  Alle ouders/verz. 
     
21-02  Rekentoets maart 2017 

Ouders/verz. en lln. die deelnemen aan de rekentoets in maart 2017  

                                                                                                                                                                                             
21-02  Afsluiting toetsweek H3A 

Ouders/verz. van de lln.uit H3A  

     
16-02   Stage 2017 klas BK3bwi Ouders/verz. en lln. uit BK3bwi
     
15-02  Excursie Batavia HV2, 13 maart 2017  Ouders/verz. en lln. uit HV2 
     
15-02  Stage 2017 klas BK3zw  Ouders/verz. en lln. uit BK3ZW
     
15-02  Lessen economie 1 H4  Ouders/verzorgers en lln. uit H4econ1
     
14-02  Project talentbegeleiding A2 en A3  Een deel van de lln. uit A2 en A3 en hun ouders/verz.
     
14-02  Examenboekje 2017 B4, K4, M4, H5 en V6           Ouders/verz. en lln. uit de examenklassen.                               
     
10-02 Nieuwe teamleider havo/vwo bovenbouw 

Ouders/verz. van de lln. H/V 1 t/m 6 en aan de lln. van H/V 4, 5 en 6. 

     
10-02  Melding Zorgcoördinator 

Ouders/verz. van de lln. uit H2A, H2B, H2C 

     
09-02  Doemiddag vmbo  Ouders/verz. en lln. van 2 Vmbo BK en Mavo 
     
06-02  Excursie Brussel H5 Gesch-Kunst  Ouders/verz. van lln. H5 met Gesch.-Kunst 
     
03-02  Bijles M4 Ouders/verz. en lln. M4 
     
03-02  Voorlichting vakkenpakket M3  Ouders/verz. en lln. M3
     
25-01  40-minutenrooster 

Alle ouders/verzorgers

     
23-01  Uitnodiging presentatie Technasium jan-feb 2017 

Ouders/verz. van lln. uit: 1F en 1H, Havo 2, 3 en 4, Vwo 2, 3 en 4 met het vak Technasium  

     
19-01  Uitgestelde excursie Brussel H5 Kunstgesch. Ouders/verz. en lln. H5 met het vak Kunstgesch. 
     
19-01  Excursie geschiedenis naar Den Haag H5 en V6  Ouders/verz. van lln. H5 en V6 
     
16-01  Diverse activiteiten rond profielkeuze Havo en Vwo 3  Ouders/verz. en lln. H3 en V3 
     
16-01  Presentatie cursus Spaans  Ouders/verz. van selecte groep lln.  uit A2 en A3. 
     
16-01  Melding staffunctionaris zorg  Ouders/verz. van lln. Mavo 3 
     
13-01  Ongeoorloofd afwezig  Ouders/verz. van de leerlingen uit M4wi3 
     
13-01  Open dag 2017  Alle ouders/verz. 
     
11-01  Beroepenvoorlichtingsmiddag mavo 3  Ouders/verz. en lln. Mavo 3 
     
11-01  Lessen Nederlands H2B en H2C  Ouders/verz. van lln. H2B en H2C 
     
09-01  Lessen de heer Van Roemburg, 2017  Ouders/verz. van lln. H5, A5, A6 die de lessen economie en M&O hebben van dhr. van Roemburg 
                                                                                                                                                                                                
21-12  Benoeming decaan mavo  Alle ouders/verz. en lln. 
     
20-12  Informatiebrief december en Winter Efteling  Alle ouders/verz. en lln. 
     
19-12  Resultaten nask BK3pie en BK3bwi  Ouders/verz. van lln. nask BK3pie en BK3bwi
     
15-12  Overstap van H5 naar V5 Ouders/verz. en lln. H5
     
14-12  Vuurwerk  Alle ouders/verz. 
     
14-12  Rekentoets januari 2017 

Een geselecteerde groep examenkandidaten en hun ouders verz. 

     
12-12  Eindejaarsvieringen  Alle ouders/verz. en lln. 
     
09-12  Klassenuitje M2A en M2B  Ouders/verz. en lln. uit M2A en M2B 
     
09-12  Open Dagen vmvo bk 2017  Ouder/verz. van de lln. uit 4 BK
     
09-12  Mededeling zorgcoördinator Ouders/verz. van de lln. uit 2 Mavo, Havo, Vwo 
     
08-12  Londenreis 2017 BKM3  Ouders/verz. en lln. die deelnemen aan de Londenreis 
     
07-12  Lessen economie in H5 van Wiet van Roemburg  Ouders/verz. en lln. H5 
     
06-12  Gewijzigde lestijden  Alle ouders/verz. en lln.
     
06-12  Lessen geschiedenis in A4 

Ouders/verz. en lln. uit A4 met het vak geschiedenis 

     
02-12

Rapporten BK1 en 2 

Ouders/verz. van de lln. uit BK1 en 2
     
02-12 Lessen economie van de heer Van Roemburg 

Ouders/verz. en lln. uit H5, A5, A6 die de lessen economie hebben van dhr. van Roemburg 

     
02-12  Afspraken ouderavond H2A 

Ouders/verz. van de lln. uit H2A 

     
01-12  Erratum Biologie Mavo 3  Ouders/verz. en lln Mavo 3 met biologie 
     
30-11  Vervanging lessen M&O 

Ouders/verz. en lln. uit H5, V5 en V6 die les krijgen van dhr. van Roemburg 

     
30-11  Vervanging lessen mevrouw Sengül 

Ouders/verz. uit en lln. M3B, A3A, H3A, H4econ1 en 2, M4ec 

     
30-11  Doorstroming van mavo 4 naar havo 4 

Ouders/verz. en lln. uit Mavo 4 

     
30-11  Studie-Experience 8-12-2016 

Ouders/verz. en lln. uit 3 en 4 Vmbo BK 

     
29-11  Toetsweek economie en M&O - dhr. van Roemburg

Ouders/verz. en lln. uit A5, A6 en H5 die les hebben van dhr. van Roemburg 

     
29-11  Vervanging lessen mevrouw Sengül 

Ouders/verz. en lln. uit H4 met het vak economie 

     
28-11  Erratum Economie H5 Ouders/verz. en lln. H5 met Economie 
     
28-11  Klassenuitje BK2C, 2-12-2016  Ouders/verz. van lln. BK2C 
     
25-11  Uitreiking Pieter Zeemanprijs en de Gouden Pieter  Ouders/verz. en lln. A5 en A6 met het profiel NT en/of NG 
     
25-11  Parkeerterrein Campus Cultura  Alle ouders/verz. 
     
23-11  Lessen Engels in 3 Havo Ouders/verz. en lln. uit 3 Havo 
     
23-11  Uitnodiging 6-12-2016 mavo-4 

Ouders/verz. van de lln.uit mavo-4. 

     
22-11  Uitreiking Gouden Pieter en Pieter Zeemanprijs  Lln. uit vwo 5 en vwo 6 met het profiel NG en/of NT en hun ouders/verz.
     
22-11  Stapavond SMWO 

Alle ouders/verz.  

     
22-11  Onderzoek VU Amsterdam in klas 1H 

Ouders/verz. van de leerlingen uit klas 1H 

     
17-11  Klassenuitje 4 Havo  Ouders/verz. van lln. 4H 
     
21-11  Ouderavond H2A 

Ouders/verz. van de leerlingen uit H2A 

     
21-11  Voorlichting LS2 1-12-2016 

Ouders/verz. van lln. uit lrj. 1 en 2, m.u.v. de pro-leerlingen 

     
17-11  Beroepenoriëntatie 2 BK 22-11/ 2 M 23-11-2016  Ouders-verz.van lln. 2BKM 
     
15-11  Extra ouderavond H2A 

Ouders/verz. van de lln.uit H2A. 

     
15-11  Studie- en beroepenvoorlichting 4hv 

Ouders/verz. en lln. uit 4 HV

     
14-11  Lessen Engels in 3 havo 

Ouders/verz. van de leerlingen uit 3 Havo 

     
09-11  Rooster thuisblijvers A6 volgende week  Ouders/verz. en lln. A6 
     
08-11  Bezoek Covra 3 hv op 14-11-2016 

Ouders/verz. van de lln. uit 3 HV met het vak O&O 

     
04-11  Londenreis 

Ouders/verz. en lln. uit BKM 3

     
02-11  Verkort lesrooster  Alle ouders/verz. en lln.
     
01-11  Documentaire Fizi, 2-11-2016 

Ouders/verz. en lln. uit M2, BK3, M3, H3, A3, M4gs, H5gs en A5gs  

     
01-11  Korting Slimleren klas 1 t/m 3  Ouders/verz. en lln. klas 1 t/m 3 
     
21-10  Workshop lipdubs maken  Ouders/verz. en lln. uit BKM2 met het vak KM en BK3 
     
21-10  Berlijnreis  Ouders/verz. en lln. uit HV4
     
21-10  Mededelingen Havo en Vwo oktober 2016  Alle ouders/verz. van de leerlingen uit havo en vwo + lln. van 4,5,6 havo en vwo 
     
21-10  Workshop speksteen Ouders/verz. en lln. uit H5 en A6 met het vak Kunst/BV 
     
21-10  Workshop zeefdrukken  Ouders/verz. en lln. uit A5 en H5 
     
19-10  Lesuitval door ziekte, beleid pauze en tussenuur MHV456  ouders/verz. van lln. uit Mavo, Havo en Vwo 4, Havo en Vwo 5, Vwo 6 
     
19-10  Citotoetsen klas 1C en 1D gewijzigde data  Ouders/verz. en lln. uit 1C en 1D 
     
19-10  Winter Efteling Alle ouders/verz. en lln. 
     
18-10  Presentatie technasiumproject vwo 5, 7-11-2016  Ouders/verz. van lln. Vwo 5 
     
17-10  Presentatie technasiumproject, november 2016  Ouders/verz. van lln. uit 1E, 1G, Havo 2, Vwo 2, Havo 3, Vwo 3, Havo 4, Vwo 4 met het vak technasium 
     
17-10  Kunstdag 1G en 1E, Montmaertre  Ouders/verz. van lln. uit 1G/1E 
     
12-10  Informatieavond Kunst en Media, 18-10-2016  Ouders/verz. en lln. Mavo 2 
     
11-10  Beroepenvoorlichtingsavonden M4  Ouders/verz. en lln. Mavo 4
     
11-10  Klassenuitje H2B, 15-10-2016  Ouders/verz. van lln. H2B 
     
11-10  Excursie Breendonk H3 en V3, 3-11-2016  Ouders/verz. en lln. H3 en V3
     
07-10  Klassenuitje M3C  Ouders/verz. van lln. M3C 
     
07-10  Excursie Amsterdam 

Ouders/verz. en lln. uit mavo 4 en hv5 met het vak kunst  

     
07-10  Voorlichting Berlijnreis voor leerlingen  Ouders/verz. van deelnemende lln. uit H4 en V4
     
07-10  Exc. Gesch./Bio. alle brugklassen, 21-10- 2016  Ouders/verz. van lln. uit alle brugklassen 
     
03-10  Onderzoek vanuit de Universiteit Leiden, gesprekvaardigheid Frans 

Ouders/verz. van de leerlingen uit 1G en 1H 

     
03-10  Cito brugklas 2016  Ouders/verz. en lln. uit de brugklas
     
03-10  Schoolexamens PTA in M3/4 en afwezigheid 

Ouders/verz. en lln. uit M3 en M4

     
03-10  Plusdocument  Ouders/verz. en lln. uit H4, H5, V4, V5 en V6.  
     
30-09  Onderzoek naar sociale cognitie en sociale netwerken  Ouders/verz. van lln. 1H 
     
30-09  Lessen aardrijkskunde Ouders/verz. en lln. van 1C, 1D, 1E, M2A, M2B en M3 + M4 met het vak aardrijkskunde 
     
30-09  M2A, M3C, lessen economie  Ouders/verz. en lln. van M2A en M3C 
     
28-09  Extra ondersteuning H4  Ouders/verz. en lln. H4 
     
28-09  Toetsrooster (week 42) HV4, HV5, V6  Ouders/verz. en lln. HV4, HV5, V6
     
27-09  Tips om beter te leren 

Ouders/verz. en lln. Mavo 1, 2, 3 en 4  

 

 

 

27-09  Bijeenkomst Genève-reis, 3 oktober 2016 

Genève reis-deelnemers en hun ouders/verzorgers  

     
26-09  Informatieavond BKM4 Ouders/verz. en lln. BKM4 
     
23-09  Project theatertalent ontwikkeling  Alle ouders/verz. en lln. 
     
23-09  Rekentoets Ouders/verz. en lln. uit 5HV 
     
21-09  Gebruik laptop tijdens examen  Ouders/verz. en lln. uit M4, H5 en A6
     
20-09  Schoolgids  Alle ouders/verz. 
     
19-09  Uitnodigingen ouderavonden HV 3, HV4, H5, V5 en V6 Ouders/verz. van desbetreffende klassen 
     
12-09 

Uitnodiging kennismakingsavond HV1 

Ouders/verz. van lln. HV1 
     
19-09 

Programma informatieavond BKM 1, 2 en 3 

Ouders/verz. en lln. van BKM1, 2 en 3. 
     
14-09  Verkeersveiligheidsprogramma 3 BK  Ouders/verz. en lln. uit 3 BK 
     
14-09  Sectorwerkstuk mavo 4  Ouders/verz. en lln. Mavo 4 
     
13-09  Aangepast rooster ivm hitte   Alle ouders/verz. en lln.
     
13-09  1A en 1B, activiteiten op het strand 15-09-2016 

Ouders/verz. van de lln. uit 1A en 1B  

     
13-09 

Uitnodiging kennismakingsavond  

Ouders/verz. van de lln. uit HV2  

     
09-09  Film by the Sea 

Ouders/verz. en lln. uit 5HV 

     
08-09  Bezoek Koningin Maxima  Ouders/verz. van lln. BB en KB 
     
08-09  Melding staffunctionaris Zorg.  Ouders/verz. en lln. H5
     
02-09  Nieuwsbrief Mavo  Alle ouders/verz. en lln. van de MAVO 
     
01-09   Programma start schooljaar BK2, BK3, BK4 Ouders/verz. en lln. BK2, BK3 en BK4 
     
31-08  Programma start schooljaar M2, M3, M4, 1A, 1B, alle klassen havo en vwo  Ouders/verz. en leerl. van de desbetreffende klassen.
     
29-08  Programma start schooljaar 2016-2017 1C t/m 1H  Ouders/verz. en leerl. 1C t/m 1H 
                                                                                                                                                                                             
27-07  Start schooljaar 2016/2017  Alle ouders/verz. 
     
26-07  Brief Ouderraad  Alle ouders/verz. 
     
26-07  Klasindeling Mavo 4 Ouders/verz. en lln. Mavo 4 2016/2017
     
26-07  Brouwersdamdagen Ouders/verz. en lln. BK4, M4, H5 en V6
     

20-07

Cambridge Engels 3 vwo 

Ouders/verz. en lln. uit 3 vwo met het vak Cambridge Engels

 

 

 

14-0 

Vertrek rector 

Alle ouders/verz. 

 

 

 

13-07

Toets Cambridge Engels 18 juli 2016 

Ouders/verz. en lln. 1F, 1G, 1H, 1J  met Cambridge Engels

 

 

 

12-07       

Aanvragen busabonnement 2016-2017 

Alle ouders/verz. van lln. die in 2016-2017 bij ons op school zijn ingeschreven 

Laatste schoolweken havo en vwo 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen