Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
GMR/MR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders, leerlingen en personeel van alle PONTES locaties hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad geeft adviezen en/of stemt in met allerlei vormen van schoolbeleid die van toepassing zijn voor elke PONTES locatie. Hierbij kunt u denken aan het beleid op het gebied van financiën, arbeidsvoorwaarden, onderwijsvernieuwingen, ARBO-wetgeving enz. In de verschillende deelraden worden veel van deze besluiten vertaald naar de locatie-omstandigheden en deze krijgen daar een verdere invulling. 

 
Huidige samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
       
                                       
 Namens het personeel:                                    Locatie           
 Dhr. R.E.R. Haze  voorzitter  Zierikzee - PZ      r.haze@pontes.nl 
 Dhr. R. Janssen  Lid/secr.  Goes - GL  r.janssen@pontes.nl
 Dhr. J. v.d. Wassenberg  Lid  Zierikzee - PZ  j.van.de.wassenberg@pontes.nl
 Dhr. A. van der Goore   Lid  Goes - GL  a.van.der.goore@pontes.nl 
 Dhr. R. Hutjens  Lid  Goes - GLLB  r.hutjens@pontes.nl
 Vacature  Lid - OOP     
       
 Namens de ouders:  
Dhr. G.Vlasbloem   Lid  Goes - GLLB
Vacature   Lid  Goes - GLLO
Vacature  Lid   Zierikzee - PZ  
       
 Namens de leerlingen:    
     
 Amber v.d. Nieuwendijk    Zierikzee - PZ  amber.avb@outlook.com
 Valerie Vlasblom    Goes - GLLB  
 Indy de Graaf    Goes - GLLO  


 

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, maar ook leerlingen kunnen zitting nemen in de MR (Medezeggenschapsraad). Dit is een groep, bestaande uit afgevaardigden van docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen die regelmatig met de locatieleiding van gedachten wisselt over het schoolbeleid op de locatie. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de verschillende medezeggenschapsraden van de drie vestigingen van de Pontes Scholengroep om over het locatieoverstijgende beleid te spreken.

 
Leden MR Pieter Zeeman
 

Namens het personeel: 

  Email

Dhr. R.E.R.Haze                                    

 Voorzitter      

r.haze@pontes.nl

Dhr. J.H.M.M.van de Wassenberg

 Secretaris

j.van.de.wassenberg@pontes.nl

Dhr. J.A.E. Schreinemacher

 Lid

j.schreinemacher@pontes.nl 

Mevr. J.C.Schwantje (oop)  Lid j.schwantje@pontes.nl
     

Namens de ouders:

 

Mevr. D. Smits

 Lid

Mevr. P. van der Zande

 Lid
     

Namens de leerlingen:

 

Amber van den Nieuwendijk

 Lid

amber.avb@outlook.com

Vacature

 LidMeer dan een school
 
 
Agenda
 
28
08-17
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen