Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
GMR/MR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders, leerlingen en personeel van alle PONTES locaties hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad geeft adviezen en/of stemt in met allerlei vormen van schoolbeleid die van toepassing zijn voor elke PONTES locatie. Hierbij kunt u denken aan het beleid op het gebied van financiën, arbeidsvoorwaarden, onderwijsvernieuwingen, ARBO-wetgeving enz. In de verschillende deelraden worden veel van deze besluiten vertaald naar de locatie-omstandigheden en deze krijgen daar een verdere invulling. 

 
Huidige samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
       
                                       
 Namens het personeel:                                    Locatie           
 Dhr. R.E.R. Haze  voorzitter  Zierikzee  r.haze@pontes.nl 
 Dhr. A de Kraker  Lid  Goes  adekraker@pontes.nl
 Dhr. J. v.d. Wassenberg  Lid  Zierikzee  j.van.de.wassenberg@pontes.nl
 Dhr. R. Jansen  Lid/Notulist  Goes  r.janssen@pontes.nl
 Dhr. P. Smallegange  Lid  Goes  p.smallegange@pontes.nl
 Mevr. A. Wemmer  Lid  Goes  a.wemmer@pontes.nl
       
 Namens de ouders:  
 Dhr. P. Holm  Lid  Zierikzee  pholm@hetnet.nl
 Dhr. L. van Drielen.  Lid  Goes  lwvan3len@live.nl
 Dhr. P. Liplijn  Lid     
       
 Namens de leerlingen:    
     
 Amber v.d. Nieuwendijk    Zierikzee  amber.avb@outlook.com
 Vacant    Goes  
 Vacant    Goes  


 

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, maar ook leerlingen kunnen zitting nemen in de MR (Medezeggenschapsraad). Dit is een groep, bestaande uit afgevaardigden van docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen die regelmatig met de locatieleiding van gedachten wisselt over het schoolbeleid op de locatie. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de verschillende medezeggenschapsraden van de drie vestigingen van de Pontes Scholengroep om over het locatieoverstijgende beleid te spreken.

 
Leden MR Pieter Zeeman
 

Namens het personeel: 

  Email

Dhr. R.E.R.Haze                                    

 Voorzitter      

r.haze@pontes.nl

Dhr. J.H.M.M.van de Wassenberg

 Secretaris

j.van.de.wassenberg@pontes.nl

Dhr. J.A.E. Schreinemacher

 Lid

j.schreinemacher@pontes.nl 

Mevr. J.C.Schwantje (oop)  Lid j.schwantje@pontes.nl
     

Namens de ouders:

 

Dhr. P. Holm 

 Lid

p.holm_v227794@ovzpontes.nl 

Dhr. P. de Haas 

 Lid oib@zeelandnet.nl
     

Namens de leerlingen:

 

Amber van den Nieuwendijk

 Lid

amber.avb@outlook.com

Julius Bremer

 Lid

j.bremer_115157@pontes.nl 


Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen