Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Schooltijden

 

                                   Normaal

Lestijden 50 min. rooster          
08.00 - 08.40
...........................
                                                 
08.40 - 09.30   1e lesuur
09.30 - 10.20   2e lesuur

10.20 - 10.35   pauze

10.35 - 11.25   3e lesuur
11.25 - 12.15   4e lesuur

12.15 - 12.45   pauze
 
12.45 - 13.35   5e lesuur
13.35 - 14.25   6e lesuur

14.25 - 14.40   pauze

14.40 - 15.30   7e lesuur
15.30 - 16.20   8e lesuur


                               Verkort

Lestijden 40 min. rooster
08.00 - 08.40                            
...........................
                                            
08.40 - 09.20   1e lesuur
09.20 - 10.00   2e lesuur
10.00 - 10.40   3e lesuur

10.40 - 10.55   pauze

10.55 - 11.35   4e lesuur
11.35 - 12.15   5e lesuur
12.15 - 12.55   6e lesuur

12.55 - 13.25   pauze

13.25 - 14.05   7e lesuur
14.05 - 14.45   8e lesuur

                             
(Leerlingen en ouders worden tijdig geïnformeerd op welke momenten een verkort rooster draait.)

Het rooster

Voor de onderbouwklassen geldt een aaneengesloten rooster. Voor de bovenbouw geldt dat slechts voor hen, die een extra vak hebben. Voor de anderen worden er enkele persoonlijke studie-/werkuren ingeroosterd.

Lesuitval/-opvang:

In de onderbouwklassen 1 t/m 3 geldt bij ziekte, of andere reden van afwezigheid van een docent, een opvangrooster. Dat betekent dat de lessen worden waargenomen door docenten, die daarvoor zijn ingeroosterd. Verder wordt door het verschuiven van lessen voor leerlingen een aangesloten rooster nagestreefd. Voor de actuele situatie kunt u kijken bij roosterwijzigingen.

Vakanties.

Vakanties en vrije dagen

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naast de zomer-vakantie ook de twee weken kerstvakantie en één week meivakantie centraal vast. Over de andere vakanties en de roostervrije dagen (mede afhankelijk van het aantal weken zomervakantie) kunnen scholen wel overleggen met de provincie en/of de medezeggenschapsraad van de school.
De school zal u voortdurend op de hoogte houden van wijzigingen en aanvullingen op de vakantiedagen en de roostervrije dagen.

Extra Verlof

Extra verlof mag alleen worden gegeven:

a. Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen door ouders/verzorgers;

b. Bij verhuizing van het gezin/de leerling;

c. Bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;

d. Bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten van de ouders;

e. Indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger)verplicht buiten de schoolvakantie vakantie te nemen.

Behalve op de onder a t/m e genoemde gronden kan de schoolleider in bijzondere gevallen b.v. de gezinsomstandigheden van de aanvrager kennende, enige soepelheid toepassen, zonodig in overleg met de leerplichtambtenaar.

Voor de volledige voorwaarden inzake extra verlof, klikt u hier.

Vakanties Schooljaar 2016-2017

(wijzigingen van overheidswege of anderszins voorbehouden)

     
 

 * Herfstvakantie:
     
 
ma 24 oktober t/m vr 28 oktober 2016 

 

* Kerstvakantie:
 
 
ma 26 december 2016 t/m vr 6 januari 2017  

 

* Voorjaarsvakantie: 

 
 
ma 27 februari t/m vr 3 maart 2017

 

* Goede vrijdag/
   2e Paasdag
    
 
 
vr 14 april 2017 - ma. 17 april 2017

 

* Meivakantie

 
 
ma 24 april t/m vr 5 mei 2017
 
* Hemelvaartsdag +
 
do 25 en vr 26 mei 2017

 

* Pinksteren

 
 
ma 5 juni 2017

 

* Zomervakantie
 

 

ma 17 juli t/m vr 25 aug. 2017
 

 

Vakanties Schooljaar 2017-2018

 

(wijzigingen van overheidswege of anderszins voorbehouden)

     
 

* Herfstvakantie:
     

ma 16 oktober t/m vr 20 oktober 2017

 

* Kerstvakantie:
 
 
ma 25 december 2017 t/m vr 5 januari 2018       

 

* Voorjaarsvakantie:   

 
 
ma 19 februari t/m vr 23 februari 2018

 

* Goede vrijdag/
   2e Paasdag
    
 
 
vr 30 maart 2018 - ma. 2 april 2018

 

* Meivakantie

 
 
ma 23 april t/m vr 4 mei 2018
 
* Hemelvaartsdag +
 
do 10 en vr 11 mei 2018

 

* Pinksteren

 
 
ma 21 mei 2018

 

* Zomervakantie 

 

ma 9 juli t/m vr 18 aug. 2018 
       
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
01
09-16©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen