Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Personeel

 

Mentor onderbouw 1 mevr. N. Meliefste –Meijer

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.

Mail: n.meliefste@pontes.nl
 

Mentor onderbouw 2 de heer J. Boon.

Werkzaam van maandag t/m woensdag.

Mail: j.boon@pontes.nl
 

Mentor middenbouw de heer M. Allemekinders:

Werkzaam van dinsdag t/m vrijdag.

Mail: m.allemekinders@pontes.nl 
 

Afdelingsleider
Mentor bovenbouw
Gymleraar
Stage en uitstroom coördinator
de heer MB. De Rave
Tel. 0610953085
m.rave@pontes.nl
Werkzaam van maandag t/m woensdag
 

Mevr. M. Sinke
 

Orthopedagoog
 

Mevr. A. den Braber
 

Schoolarts
 

De heer W. van Boven 
Gedetacheerd vanuit ROC voor AKA MBO opleiding

©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen