Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Nieuwsbrief


Zierikzee 7 september 2017

Geachte heer, mevrouw,
Beste leerling,

In deze korte nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen:

  • Geslaagde introductiedagen.
  • Ouder spreekavonden pro-o
  • Roosterproblemen
Geslaagde introductiedagen.
We zijn dit jaar gestart met een puzzeltocht door Schouwen-Duiveland op de dinsdag en een bezoek aan het Watersnoodmuseum op woensdag. De bedoeling van deze dagen was om kennis te maken in een leuke sfeer wat stimulerend is voor een goede samenwerking.
Het Watersnoodmuseum viel in goede aarde mede door de actuele berichtgeving over Houston en Bangladesh. Er is anderhalf uur zeer aandachtig geluisterd naar de rondleider.

Ouderspreekavonden pro-o
Voor of net na de herfstvakantie krijgt u een uitnodiging van de mentor voor een gesprek over de start van dit schooljaar en de eerste aanzet voor het nieuwe ontwikkelingsplan van uw zoon of dochter. Datum en tijd in overleg. Omdat de vragen en plannen veelal individueel van aard zijn hebben we voor deze opzet gekozen in plaats van de algemene ouderavond.

Roosterproblemen.
Er zijn dit jaar bij de opstart van het schooljaar wat roosterproblemen waarvoor onze excuses. We willen u vragen pas Zermelo te gebruiken als u bericht van ons heeft gehad. Voorlopig doen we het met roosters die worden uitgedeeld of die met mail naar u toe worden gestuurd. De techniek laat ons even in de steek.

Vragen? Schroom niet om te bellen of te appen. Tel. 06 10953085

Met vriendelijke groet,
Max de Rave
coördinator praktijkonderwijs
Zierikzee, 28 juni 2017

Betreft: nieuwsbrief praktijkonderwijs

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief de laatste informatie met betrekking tot de afsluiting van dit schooljaar. Aanstaande vrijdag (30 juni) is de laatste echte les- en stagedag.

Maandag 3 juli worden de leerlingen tussen 10.30 en 12.00 uur op school verwacht voor de laatste voorbereidingen voor het schoolkamp. Tassen, luchtbedden, slaapzakken en fietsen kunnen dan alvast meegenomen worden. Vooral handig als je van ver moet komen.

Op dinsdag 4 juli vertrekken we om 9.30 uur op de fiets naar Port Zélande. De weersvooruitzichten zijn redelijk, zonnetje, af en toe een verfrissend drupje regen, 22 graden.

Op donderdag 6 juli zullen we tussen 15.00 en 16.00 uur terug op school zijn.

Op vrijdag 7 juli worden alle leerlingen nog even op school verwacht tussen 10.30 en 12.00 uur voor het opruimen van spullen en het eten van een ijsje.

De eerste schooldag na de zomervakantie is op dinsdag 29 augustus. We beginnen dan met twee introductiedagen. Donderdag 31 augustus beginnen de lessen.

Op schoolkamp zijn we bereikbaar op telefoonnummer 06-10953085. Bij dringende zaken graag bellen en appen. Bij niet urgente zaken graag alleen appen.
U vindt hierbij een uitgebreid schoolkampboekje van juf Nicole met alle verdere info.

Mocht ik u niet meer spreken dan wil ik u bedanken voor de plezierige samenwerking. Een mooie zomer toegewenst.

Namens het pro-team,
Max de Rave
coördinator praktijkonderwijs
 

Zierikzee, 6 juni 2017

Betreft: nieuwsbrief praktijkonderwijsGeachte heer, mevrouw,

In deze nieuwsbrief allerlei onderwerpen die te maken hebben met het einde van het huidige schooljaar:

- geslaagden mbo niveau 1
- diploma-uitreiking en barbecue
- dagje uit voor schoolverlaters
- schoolkamp camping Port Zélande
- spreekmiddag met de leerlingen over rapport
- afspraak met ouders over rapport
- op school of in Middelharnis gratis naar leerling kapper?
- excursie naar schildersbedrijf

Geslaagden mbo niveau 1
Met trots kunnen we u weer melden dat de vier leerlingen die in de bovenbouw het examen MBO 1 hebben gedaan zijn geslaagd en daarmee een toegangsbewijs hebben gekregen voor niveau 2 op het MBO van bijvoorbeeld Scalda. Dank aan alle collega’s die daar weer hun best voor hebben gedaan in samenwerking met onze gewaardeerde collega van het Kellebeek College, Wil van Boven. Diploma-uitreiking en barbecue

Op dinsdag 20 juni worden alle leerlingen en schoolverlaters verwacht voor de jaarlijkse diploma-uitreiking, gevolgd door de traditionele barbecue.
Aanvang 18.00 uur in lokaal 204.
Ouders/verzorgers van de schoolverlaters zijn uiteraard welkom. Graag voor 15 juni a.s. via WhatsApp doorgeven met hoeveel personen u komt, mijn telefoonnummer is 06-10953085.

Dagje uit schoolverlaters
Op maandag 26 juni gaan we met de schoolverlaters een dagje naar een pretpark. We verzamelen om 8.30 uur op school.

Schoolkamp onder- en middenbouw
Op dinsdag 4 juli vertrekken we om 9.30 uur met de leerlingen uit de onder- en middenbouw op de fiets naar Port Zélande voor ons schoolkamp op de camping aldaar. Binnenkort krijgen de leerlingen het programmaboekje mee naar huis waarin een tipje van de sluier wordt opgelicht. Terugkomst: donderdag 6 juli aan het einde van de middag.

Spreekmiddag rapport voor de leerlingen
Op dinsdag 27 juni hebben de leerlingen vanaf 12.15 uur geen les. Ze spreken dan met de mentor over het rapport en er wordt een lijst met vragen ingevuld over allerlei zaken die het welbevinden betreffen.

Rapportbespreking met ouders/verzorgers
De mentor van uw zoon/dochter belt u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het gesprek, of een gedeelte hiervan, mag uw zoon/dochter aanwezig zijn.

Op school of in Middelharnis gratis naar leerling-kapper Hasan?
We hebben weer een leerling die stage loopt bij een kapper, Hasan Oruclar. Dit keer in Middelharnis bij kapper Ronald Vriends van ’t Nieuwe Kappershart in de Nieuwstraat 10. Hasan loopt daar stage op woensdagen en zaterdagen. Hasan woont zelf in Oosterland en zoekt modellen die gratis door hem geknipt mogen worden in Middelharnis. De kapper heeft beloofd zo af en toe ook bij ons op school te willen knippen, samen met Hasan. Dat weten we echter pas op het laatste moment. Ik ga een lijstje aanleggen van leerlingen die gratis geknipt willen worden. Zonder tegenbericht van u gaan we er vanuit dat u geen bezwaar heeft.

Excursie naar schildersbedrijf.
Op woensdag 7 juni gaan we met de leerlingen uit de onder- en middenbouw op excursie naar schildersbedrijf Schults. Wilt u die dag voor de zekerheid voor oude kleren zorgen die vies mogen worden.


Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Max de Rave
coördinator praktijkonderwijs
E-mailadres: m.rave@pontes.nl
Telefoonnummer: 06-10953085

Nieuwsbrief Pontes Praktijkschool Zierikzee

Zierikzee, 22 maart 2017

In deze nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen:

-Open avond a.s. donderdagavond Scalda
-Schoolgeld/kamp Port Zelande
-Studiedag met orthopedagoge -
-Schema examens entree
-Bijlage Entree met examenrooster.


Open avond Scalda
Komende donderdagavond 23 maart is er de open avond van Scalda op alle locaties. Voor diegenen die nog niet op de grote open dag zijn geweest één van de laatste kansen om veel informatie gepresenteerd te krijgen. Voor meer informatie kijk op www. scalda.nl. Als u er niet uitkomt of graag wil dat ik mee ga, hoor ik dat graag. Bel dan even met 0610953085. Ik hoor graag na de open avond wat uw indrukken zijn.

Schoolgeld/kamp
Als het goed is, is bij u de rekening van het schoolgeld op de mat gevallen. Mochten daar vragen over zijn ook graag even bellen. We hopen rond de meivakantie te kunnen beslissen of het schoolkamp bv door kan gaan. We houden het weer goedkoop, we gaan kamperen op de camping van Port Zelande. Het programma blijft nog even geheim.

Studiedag 18 april met orthopedagoge
Op dinsdag 18 april, de dag na Pasen, is er een studiedag gepland voor het personeel van het praktijkonderwijs. Er zal gewerkt worden aan een voorstel voor het volgende ontwikkelingsplan met gebruikmaking van onze orthopedagoge, Marja Sinke. Marja is sinds het begin van dit jaar weer in dienst gekomen. Marja werkt ook op De Meie waardoor we gelukkig op een snelle manier voort kunnen bouwen op haar uitgebreide ervaring en deskundigheid met deze leerlingen die ze al kent.
Schema examens MBO 1 Entree:
Het gaat goed met onze MBO 1 entree groep. Het is hard werken, maar we hebben goede hoop dat alle kandidaten gaan slagen en daarmee een toegangsbewijs verdienen voor MBO niveau 2. In de bijlage kunt u het examenschema vinden. Mochten daar vragen over zijn dan weet u mij te bereiken.

Alvast in de agenda schrijven: Dinsdag 20 juni vanaf 1800 uur diploma uitreiking en barbecue voor geslaagden en hun familie.

Met vriendelijke groet,
namens het pro team,

Max de Rave,
coördinator praktijkonderwijs
0610953085


Nieuwsbrief Pontes Pieter Zeeman, afdeling praktijkonderwijs Zierikzee, 16 november 2016

Geachte heer, mevrouw,


In deze korte nieuwsbrief informatie over de volgende onderwerpen:
  •  Algemene zaken
  •  Studiedag woensdag 23 november
  •  Oudergesprekken Ontwikkelingsplan
  •  Kerstweek
  •  Open dag 18 januari: geen lessen
  •  Extra rekenen
  •  Jaarrooster Algemene zaken

Algemene zaken.
Ook dit jaar wordt er weer hard gewerkt om onze leerlingen met een MBO niveau 1 diploma of baan van school te laten gaan. De berichten die we krijgen van de schoolverlaters van vorig jaar zijn goed te noemen. Alle leerlingen die doorgestroomd zijn naar Scalda doen het redelijk goed al is het wel zwaar. Vooral bij vakken als rekenen en taal is het hard werken.

Samen met de gemeente zijn we aan het onderzoeken of er de komende jaren geld kan worden vrijgemaakt voor een studiecoach in het kader van de participatiewet. Bedoeling is dat deze studiecoach hand en spandiensten gaat verrichten waar het gaat om het op de rails houden van deze studenten. 

Studiedag woensdag 23 november.
Op woensdag 23 november gaat het team voor een studiedag naar Amersfoort. Uitgeverij Deviant geeft nadere uitleg over methodes die we bij hen afnemen. Deze dag zijn er geen lessen voor onder- en middenbouw. 

Oudergesprekken Ontwikkelingsplan
In de komende weken zal de mentor contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om over het ontwikkelingsplan te praten. In dat plan, van u en de mentor, worden de doelen en werkwijze van dit jaar beschreven inclusief de evaluatiemomenten. Vanaf middenbouw wordt ook een uitstroomprofiel omschreven.

Kerstweek

In week 51, de week voor de kerstvakantie, wordt op donderdagavond de kerstdisco gehouden. Voor onder en middenbouw is dat op het Hatfieldpark, Bovenbouw gaat naar een andere locatie in Renesse. Informatie volgt nog. Op de vrijdag voor de kerstvakantie is er geen school. Er kon en kan voor die vrijdag worden ingeschreven voor de Winter Efteling. Kosten 29,50 euro. Die informatie heeft u al gehad.
Verder wordt er in deze week weer een moment uitgekozen om in samenwerking met een hovenier, kerststukjes te maken met de leerlingen.

Open dag woensdag 18 januari
Op woensdag 18 januari zijn er geen lessen in verband met de open dag. Alleen leerlingen die deze dag helpen zijn aanwezig op school.

Extra rekenen
De heer Boon (leraar van o.a. het vak rekenen) meldt dat het vanaf nu voor leerlingen mogelijk is om op school en thuis extra rekenen te oefen op de pc met het programma ‘Stimmit’. Veel leerlingen kiezen ervoor om na de praktijkschool verder te leren op het MBO. Het vak rekenen levert dan weleens problemen op. Vandaar deze nieuwe extra mogelijkheid om ook thuis extra te oefenen. Dit programma staat in de persoonlijke schoolmail van de leerlingen. Inloggen via de daarin genoteerde inloggegevens. De eerste instaptest neemt best wel wat tijd in beslag. Duurt ongeveer een uur. Vervolgens kunnen de leerlingen dan op hun niveau instappen. Tijdens de rekenles wordt dit proces opgestart. Voor vragen, of het maken van een afspraak voor nadere uitleg kunt u de heer Boon mailen op het volgende mailadres: j.boon@pontes. nl 

Jaarrooster
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief ons jaarrooster van de praktijkschool. U kunt in dat rooster informatie vinden over bijvoorbeeld het schoolkamp voor onder- en middenbouw. Nieuwsbrieven en jaarrooster kunt u altijd terug vinden op www.pieterzeeman.nl . Dan doorklikken naar onderwijs, praktijkschool. Voor nadere informatie kunt altijd contact opnemen met de mentor, of ondergetekende. Schroom niet om te bellen voor een afspraak. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

namens het team
Max de Rave
coördinator Pontes Praktijkschool Zierikzee
Tel. 0610953085
Nieuwsbrief Pontes Praktijkschool Zierikzee

Zierikzee, 31 augustus 2016

Betreft: start schooljaar 2016-2017

Beste leerling,
Geachte heer, mevrouw,

Na een zomer met matig maar uiteindelijk goed weer gaan we aanstaande maandag aanstaande, 5 september, een eerste start maken met het schooljaar 2016/2017.

De leerlingen worden maandag verwacht voor een korte kennismaking om 12.30 uur in het lokaal van de afdeling praktijkonderwijs. Dat gaat een uurtje duren. We vertellen het een en ander over de school, het rooster, de regels, de jaaragenda en nog veel meer.

Dinsdag 6 september verwachten we de leerlingen tussen 09.00 uur en 13.00 uur op school voor een puzzeltocht.

Woensdag 7 september hebben we een heel bijzonder programma. De exacte vertrektijd horen jullie nog. We gaan met auto’s naar het Veerse meer om te gaan waterskiën, banaanvaren en kanoën.Graag zwemspullen, extra droge kleren en een lunchpakket meenemen.  

Op donderdag starten de lessen en de stages voor de midden- en bovenbouw. We verwachten dat binnen 3 tot 4 weken alle stages zijn opgestart. Mocht een stage nog niet kunnen starten dan is de betreffende leerling die dag(en) nog even vrij.

Mocht u vragen hebben of mij even willen spreken bel mij dan gerust op, mij telefoonnummer is 06-10953085.

Om er zeker van te zijn dat de leerlingen op tijd op school zijn volgende week is deze brief per post naar u verstuurd. In het vervolg zullen de brieven per e-mail worden verstuurd naar uw privé-emailadres. Mocht het e-mailadres niet kloppen wilt u dan contact opnemen met de administratie van de school? Dit kan via e-mail (info.pz@pontes.nl) of via het telefoonnummer van de school (0111-415751).

Met vriendelijke groet,

Max de Rave
coördinator praktijkonderwijs
e-mail: m.rave@pontes.nl
Mobiel: 06-10953085
werkzaam van maandag t/m woensdag

 


©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen