Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Vertrouwenspersonen
Leerlingen die problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied kunnen een gesprek aangaan met één van de vertrouwenspersonen. Ook ouders/verzorgers die zich zorgen maken over het functioneren van hun kind kunnen dit doen. 

Mocht er onverhoopt sprake zijn van ongewenste intimiteiten, dan kan een leerling zich ook wenden tot een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen op Pieter Zeeman zijn: Mevr. S. Beukers en mevr. P. Lauret

Meer dan een school
 
 
Agenda
 

©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen