Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
VMBO BASIS EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een opleiding van vier jaar en bereidt voor op een verdere beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het vmbo leidt nog niet op tot een beroep.
 
Het biedt onderdak aan leerlingen met uiteenlopende leermogelijkheden en interesses. In ons vmbo bieden wij ruimte aan:
- de basisberoepsgerichte leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg 
  
De onderbouw van VMBO

De eerste twee leerjaren van vmbo noemen we de onderbouw.  
In de onderbouw wordt een uitgebreid vakkenpakket aangeboden dat voor bijna iedereen hetzelfde is. Het zorgt voor een brede algemene ontwikkeling.
 
De bovenbouw van het VMBO
 
 
Het kiezen van een sector gebeurt op de meeste scholen halverwege het tweede schooljaar. Ook op Pontes Pieter Zeeman maak je in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg deze keuze. Je wordt hierbij geholpen door mentor, decaan en docenten. Zo zijn er bijvoorbeeld activiteiten gericht op loopbaanoriëntatie en -begeleiding en praktische sectororiëntatie waarin je nadenkt over wat je wilt en waar je goed in bent. Je krijgt informatie over vervolgopleidingen en beroepen, van school en van mensen die het beroep uitoefenen. 
 
 
Examinering VMBO
 

Bij elke sector en elke leerweg horen bepaalde vakken waarin je aan het eind van je opleiding op Pontes Pieter Zeeman examen doet. Je doet examen in de vakken die je hebt gevolgd. VMBO heeft twee examens: een schoolexamen en een centraal examen.
Het schoolexamen bestaat uit allerlei toetsen, opdrachten en werkstukken. Die maak je in het derde en het vierde jaar.
Het centraal examen is landelijk. Je krijgt het aan het eind van het vierde schooljaar, in april, mei en juni. De herkansingen zijn in juni en juli. Op Pontes Pieter Zeeman wordt het centraal examen digitaal afgenomen
 
Na het VMBO
 

Afhankelijk van de gevolgde leerweg en sector stromen leerlingen na het vmbo door naar een passende richting in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen