Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
MAVO

De mavo  (= de theorethische leerweg) is een opleiding van vier jaar en bereidt voor op een verdere beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij  biedt onderdak aan leerlingen met uiteenlopende leermogelijkheden en interesses. De mavo biedt ook doorstroommogelijkheden naar de havo. De mavo leidt nog niet op tot een beroep.
 
De onderbouw van de MAVO

De eerste twee leerjaren van de mavo noemen we de onderbouw.  
In de onderbouw wordt een uitgebreid vakkenpakket aangeboden dat voor bijna iedereen hetzelfde is. Het zorgt voor een brede algemene ontwikkeling.
 
De bovenbouw van de MAVO
 
Voor de mavo kun je de sectorkeuze uitstellen. Hoe hebben we dat gedaan? Heel eenvoudig! We hebben een aantal verplichte vakken in klas 3 en 2 keuzevakken. Je wordt begeleid naar je vakkenpakket in klas 4. 
De mavo heeft alleen theoretische vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur-en scheikunde 1 en 2, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer en economie. Je krijgt een algemene brede basis en leert nog niet voor één beroep. Deze leerweg kun je volgen als je weinig moeite hebt met studeren en als je daar voorlopig mee door wilt gaan. 
In de mavo kies je dus een sector, waarin je alleen algemene vakken krijgt. Als je slim kiest, kan je verschillende sectoren tegelijk volgen. Je kan doorstromen naar de hoogste niveaus van het mbo (niveau 3 of 4) en je kan ermee naar de havo. 
Als je door wilt stromen naar de havo, dan moet je wel alvast rekening houden met de vakken die je daar tegenkomt. 
Oriënteer je daarnaast goed op de vier havo-profielen. Op Pontes Pieter Zeeman helpen de mentor, de decaan en de overige docenten jou bij het maken van de juiste keuze.
 
Examinering MAVO
 

Bij elke sector en elke leerweg horen bepaalde vakken waarin je aan het eind van je opleiding op Pontes Pieter Zeeman examen doet. Je doet examen in de vakken die je hebt gevolgd. De MAVO heeft twee examens: een schoolexamen en een centraal examen.
Het schoolexamen bestaat uit allerlei toetsen, opdrachten en werkstukken. Die maak je in het derde en het vierde jaar.
Het centraal examen is landelijk. Je krijgt het aan het eind van het vierde schooljaar, in april, mei en juni. De herkansingen zijn in juni en juli. 
 
Na de MAVO
 

Afhankelijk van de gevolgde sector stromen leerlingen na de mavo door naar een passende richting in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
In bepaalde gevallen kunnen leerlingen ook doorstromen naar havo. 
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen