Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Inrichting

Onze school kent nu na de brugklas drie schooltypen:

- Vmbo (Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht) 3 jaar
- Vmbo Mavo 3 jaar

- Havo  4 jaar

- Vwo   (VWO+) 5 jaarDoorstroommogelijkheden:

VMBO:

- Basisberoepsgericht            -> MBO-niveau 1+2

- Kaderberoepsgericht           -> MBO-niveau 3+4

- Mavo (Vmbo-Theoretisch)  -> MBO-niveau 3+4/Havo-4

HAVO:

- HBO/ VWO5

VWO (VWO+) :

- W(etenschappelijk) O(nderwijs)


Inrichting van het onderwijs: 6.

 

                                            

VWO 6
Examenjaar                    
 

 5.

HAVO 5
Examenjaar 
 

VWO 5
Examenjaar

 4.

VMBO 4
Basis/Kader/Mavo
Examenjaar
 

HAVO 4
Examenjaar

VWO 4
VWO+

 3.

VMBO 3
Basis/Kader/Mavo
Examenjaar
 

HAVO 3

VWO 3
VWO+

 2.

VMBO 2
Basis/Kader/Mavo 
 

HAVO 2

VWO 2

 1.

Brugklas

Brugklas

Brugklas

  B(asis)B(eroepsger.)L(eerweg)       
 

 Vwo+Nieuwe lessentabellen volgen.


Sectorkeuze en profielkeuze


In het VMBO maken de leerlingen aan het eind van leerjaar twee, ongeacht hun niveau,  een keuze voor een sector en een afdelingsprogramma. We kennen de volgende sectoren en afdelingsprogramma's:

 
Sector Techniek:

- afdelingsprogramma Metalektro(combinatie van Elektro en Metaaltechniek)

- afdelingsprogramma Bouwtechniek(timmeren/metselen/fijnhoutbewerking)


Sector Economie:

- afdelingsprogramma Consumptief-breed(Horeca/brood en banket en toerisme)


Sector Zorg en Welzijn:

- afdelingsprogramma Zorg en Welzijn-breed(Uiterlijke Verzorging en Verzorging)


Sector Landbouw:

- niet aan Pieter Zeeman


In het HAVO en VWO maken de leerlingen een profielkeuze aan het einde van leerjaar 3.

We kennen de volgende profielen:

  • - Cultuur en Maatschappij
  • - Economie en Maatschappij
  • - Natuur en Gezondheid
  • - Natuur en Techniek

Overstappen

De overstap Vmbo-beroepsgericht naar Vmbo-gemengd/theoretisch (of andersom) vindt doorgaans plaats na de brugperiode. De doorstroming Vmbo-theoretisch naar Havo, c.q. van Havo naar Vwo na het behalen van het einddiploma. Maar ook op andere tijdstippen kan dit, wanneer het in het belang van de leerling(e) is, plaatsvinden. Dit gebeurt dan op advies van de lerarenvergadering en in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
01
09-16©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen