Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Inrichting

Onze school heeft de volgende afdelingen:

- Praktijkonderwijs (PRO)
- VMBO (Basis en Kader)
- MAVO
- HAVO
- VWODoorstroommogelijkheden:

VMBO:

- Basisberoepsgericht            -> MBO-niveau 1+2

- Kaderberoepsgericht           -> MBO-niveau 3+4

- Mavo (Vmbo-Theoretisch)  -> MBO-niveau 3+4/Havo-4

HAVO:

- HBO/ VWO5

VWO:

- W(etenschappelijk) O(nderwijs)


Inrichting van het onderwijs: 6.  

 

                                            

VWO 6
Examenjaar                    
 

 5.  

HAVO 5
Examenjaar 
 

VWO 5
Voor-examenjaar/start
schoolexamens

 4.  

VMBO 4
Basis/Kader/Mavo
Examenjaar
 

HAVO 4
Voor-examenjaar/start
schoolexamens


VWO 4
VWO

 3.  

VMBO 3
Basis/Kader/Mavo
Voor-examenjaar
 

HAVO 3

VWO 3
VWO

 2.  

VMBO 2
Basis/Kader/Mavo 
 

HAVO 2

VWO 2

 1.

PRO

(Aantal leerjaren
afgestemd per kind)

Brugklas

Brugklas

Brugklas

    B(asis)B(eroepsger.)L(eerweg)       
 

 VwoLessentabellen:

Praktijkonderwijs
Vmbo BK
Vmbo Mavo
Havo/Vwo


Sectorkeuze en profielkeuze


In het VMBO maken de leerlingen aan het eind van leerjaar twee, ongeacht hun niveau,  een keuze voor een profiel.

We kennen de volgende profielen:
  • Z&W - Zorg en Welzijn

  • HBR  - Horeca, Bakkerij en Recreatie

  • BWI  - Bouwen, Wonen en Interieur

  • PIE   -  Produceren, Installeren en Energie


In het HAVO en VWO maken de leerlingen een profielkeuze aan het einde van leerjaar 3.

We kennen de volgende profielen:

  • - Cultuur en Maatschappij
  • - Economie en Maatschappij
  • - Natuur en Gezondheid
  • - Natuur en Techniek

Overstappen

De overstap Vmbo-beroepsgericht naar Vmbo-gemengd/theoretisch (of andersom) vindt doorgaans plaats na de brugperiode. De doorstroming Vmbo-theoretisch naar Havo, c.q. van Havo naar Vwo na het behalen van het einddiploma. Maar ook op andere tijdstippen kan dit, wanneer het in het belang van de leerling(e) is, plaatsvinden. Dit gebeurt dan op advies van de lerarenvergadering en in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen