Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Brugklas

Advies

Alle brugklasleerlingen komen met een niveauadvies van de basisschool binnen; dat advies is met de ouders besproken. De basisschool stuurt ook de gegevens van het CITO en eventueel van de AOB-toets mee.

In de brugklas werken de docenten een jaar lang met de leerlingen. In dat jaar krijgen ouders en leerlingen een advies over de mogelijke vervolgopleiding voor de kinderen. Aan het eind van de brugklas wordt de leerling bevorderd naar een volgend leerjaar; dit is dan een bindend besluit. In de brugklas zijn er, net als in de andere jaren, drie rapporten. Ouders kunnen naar aanleiding van die rapporten een gesprek met de docenten aanvragen, maar uiteraard is ook eventueel een tussentijds gesprek over de vorderingen mogelijk.  

Aansluiting Basis- / Voortgezet Onderwijs
        

Tussen Pontes Pieter Zeeman en alle basisscholen van het eiland die leerlingen leveren, vindt regelmatig een uitgebreid overleg plaats. Dat betekent dat de basisscholen goed op de hoogte zijn van de werkwijze op Pontes Pieter Zeeman. Voor Pontes Pieter Zeeman betekent het dat men zeer grote waarde hecht aan het advies dat de basisschool over de leerling uitbrengt. Daarnaast besteedt Pontes Pieter Zeeman veel tijd aan het gewenningsproces van de leerlingen in de brugklas. Leerlingen worden vóór de zomervakantie al ontvangen in hun nieuwe klassensamenstelling, door hun nieuwe mentor. Ze krijgen alvast de eerste informatie en van iedereen wordt een foto gemaakt. Zo kunnen ze alvast voor de vakantie zoveel mogelijk aan de nieuwe situatie wennen. Na de vakantie begint de brugklas met drie introductiedagen, waarin ze de school, hun mentor en hun nieuwe klas op een speelse manier leren kennen. Er wordt aanvankelijk slechts mondjesmaat huiswerk opgegeven en ook de toetsen beslaan kleine gedeelten van de lesstof.
 

Welke vakken worden er in de brugklas gegeven?

In de brugklas krijgen de leerlingen Nederlands, Frans of Duits, Engels,verzorging, geschiedenis, muziek, beeldende vorming, techniek, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, lichamelijke oefening, studieles en natuurkunde (alleen in de vmbo-brugklassen).Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen