Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Leerling gebonden financiering/TOM-klas
 
 

Leerling gebonden financiering

Zoals u wellicht weet, gaat de organisatie rondom leerling gebonden financiering (het zogenaamde rugzakje) binnenkort veranderen. Er wordt gestreefd naar “Passend Onderwijs” voor alle leerlingen. De wetgeving rondom passend onderwijs gaat met ingang van het schooljaar 2014-2015 in.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen leerlingen meer zullen zijn die een ondersteuningsbehoefte hebben, bijvoorbeeld omdat zij nu een rugzak hebben.

In elke klas wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Docenten en onderwijsondersteunend personeel volgen diverse scholingen om zich steeds verder te bekwamen in het op maat bedienen van onze leerlingen. Daar waar dit in de klas niet lukt, zetten wij extra middelen buiten de klas in.

Pontes Pieter Zeeman is al een aantal jaren bezig met het anticiperen op passend onderwijs. Wij bieden onze rugzakleerlingen de mogelijkheid om naast de begeleiding door de mentor en de ambulant begeleider vanuit REC2 ,3 of 4, gebruik te maken van een Traject Op Maat. Dat betekent dat wij een vaste ambulant begeleider en een gecertificeerd remedial teacher in dienst hebben, die onze leerlingen helpen op die gebieden waar hulp nodig is.

U kunt daarbij denken aan het ontwikkelen van extra sociale vaardigheden, leren plannen en organiseren of ook het ontwikkelen van extra reken- en taalvaardigheden.

Mocht u een kind bij ons op school hebben met een rugzak of een speciale ondersteuningsvraag,, maakt u dan gerust een afspraak met de mentor van uw kind om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8 met een speciale ondersteuningsbehoefte en denkt u na over aanmelden van uw kind op Pontes Pieter Zeeman, maakt u dan vrijblijvend een afspraak met mevrouw Faut, staffunctionaris zorg.

Wilt u meer lezen over de veranderingen rondom leerlinggebonden financiering, kijkt u dan eens op de website Ouders en Rugzak.

We zijn er trots op dat we deze TOMklas voor al onze leerlingen met een ondersteuningsvraag kunnen inzetten en dat we deze faciliteiten niet uitsluitend ten gunste van onze rugzakleerlingen inzetten: Passend Onderwijs dus!


Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen