Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Basisregels

 

1. We houden ons en elkaar aan gemaakte afspraken.

2. We behandelen elkaar en elkaars eigendommen met respect.

 


Leerlingengedrag in de klas en op andere leer- en werkplekken

1. Zie de basisregels 1 en 2 hierboven
 
2. Je bent op tijd in de les,

3. Je hebt je agenda/weekrapport/studieplanner bij je,

4. Je neemt de lesbenodigdheden mee (boek, schrift, pen enz.),

5. Je hebt je huiswerk naar behoren gemaakt en geleerd,

6. Je bent actief betrokken bij de les,

7. Je noteert het opgegeven huiswerk,

8. Je laat de ruimte netjes achter.


Huiswerk.

Als je je huiswerk niet naar behoren hebt geleerd en/of gemaakt hebt, of als je je spullen niet in orde hebt, krijg je een waarschuwing. Bij herhaling wordt door de docent passende maatregelen genomen.

Procedure:
1. De docent controleert het gemaakte en geleerde huiswerk.
2. Wanneer de kwaliteit van het gemaakte werk te wensen overlaat, maakt de docent een afspraak met je over wat er verbeterd moet worden.

3. De docent informeert je mentor.

4. Je meldt je aan het eind van dezelfde dag op de afgesproken plek bij de docent.

5. De docent controleert de volgende les of je werk in orde is.Verwijdering.

Je wordt uit de les verwijderd als je bij herhaling een goed verloop van de les verstoort.

Procedure:
1. Ná verwijdering uit de les meld je je onmiddellijk bij de teamleider.

2. De teamleider geeft aan waar je de rest van de les moet zitten.

3. Je vult het formulier van verwijdering in met de reden van verwijdering en gaat vervolgens aan de slag met schoolwerk.

4. Aan het einde van de les meld je je bij de docent die je uit de les heeft gestuurd en vraagt wat er moet gebeuren om de volgende les weer bij te mogen wonen. De docent vult het verwijderformulier verder in en zorgt dat dit bij de mentor terecht komt.

5. Bij herhaling binnen afzienbare tijd worden ook je ouders/verzorgers via de mail geïnformeerd door de mentor.

6. Verwijderingsformulieren worden opgenomen in je dossier.
 Op tijd.

Je bent op tijd in de les; dat wil zeggen als de docent met zijn les wil beginnen.
Je hebt bij aanvang van de les je spullen op de bank, zodat de les kan starten.

Procedure:
1. Als je te laat bent met geldige reden lever je dezelfde dag of uiterlijk de volgende ochtend vóór schooltijd een briefje van je ouders/verzorgers voorzien van de reden en handtekening in bij de receptie. Géén briefje betekent ongeoorloofd te laat.

2. Mocht er sprake zijn van een geldige reden voor je te laat komen, dan wordt er een notitie gemaakt in de computer.

3. Als je te laat bent, klop je op de deur van het lokaal en vraag je netjes om toegang tot de les.
 Ongeoorloofd afwezig.

Klik hier.


Leerlingengedrag in overige ruimtes:

1. Zie basisregels.

2. Je laat gangen en overblijfruimtes netjes achter.

3. Geluids- en/of beeldapparatuur zijn niet toegestaan met uitzondering van de ruimtes met de betreffende blauwe pictogrammen.

4. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan na het passeren van de rode pictogrammen. In de hal en de aula is de mobiele telefoon wel toegestaan.

5. Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in de ruimtes met de betreffende blauwe pictogrammen.

6. Je hebt de beschikking over een kluisje voor je boeken, mobiele telefoon, sportkleding, jassen en je lunchpakket voor de betreffende schooldag.

7. Je kunt alleen gebruik maken van je kluisje als je je pasje bij je hebt.

8. Kluisjes kunnen ten allen tijde door iemand van de schoolleiding en een conciërge geopend worden. Van deze maatregel word je op de hoogte gesteld.

9. Voorafgaand aan elke vakantie maak je je kluisje leeg.

10. Je kunt gebruik maken van de mediatheek als je je pasje bij je hebt.

11. Je mag uitsluitend in de pauzes op het voorplein komen als je leerling bent van klas 2 of hoger.

12. Je mag op het binnenplein niet roken.

13. Je mag het schoolplein tijdens je schooltijden niet verlaten.

14. Het bezoek van winkels onder schooltijd is niet toegestaan.

15. Kauwgum is niet toegestaan in de klas.

16. Hoofddeksels zijn in school niet toegestaan.

17. Sporten zijn uitsluitend op de daarvoor aangewezen plaatsen toegestaan.

Procedure:
1. Als je één van bovenstaande regels overtreedt, word je door een medewerker van de school aangesproken.

2. De medewerker meldt je overtreding bij je teamleider.

3. De teamleider/coördinator maakt een notitie in het LVS, informeert je mentor en treft een maatregel.

4. Kluisjes kunnen worden geopend en worden gecontroleerd.

5. Als je je kluispasje niet bij je hebt, kun je vanaf 15.00 uur aan de conciërge vragen om je kluisje te openen. De consequenties van het niet bij je hebben van de juiste schoolspullen zijn voor jou!


Tenslotte:

Daar waar dit reglement niet in voorziet worden maatregelen genomen door de directie van de school.
 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen