Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Professor Zeeman


Een document uit de 14e eeuw.


De geschiedenis van de rijksscholengemeenschap "Professor Zeeman" in vogelvlucht.

6 mei 1304.
Jonker Willem, zoon van graaf Jan II, verleent Zierikzee het recht van scholasterij. De Latijnse school komt tot stand met aan het hoofd een geestelijke (een clerc). Er werd les gegeven in het Latijn. In de periode 1388-1452 studeerden 204 studenten uit Zierikzee, afkomstig van deze Latijnse school, aan de universiteiten van Keulen en Leuven. Veel van hen werden theologen, een enkele medicus of jurist.

 
1622

Verhuizing van de Latijnse school van het Sint Lievensstraatje naar de Manhuisstraat.

 
1809
Een willekeurig jaar.
Aantal leerlingen: 13
Aantal leerjaren : 5
Doel voor de meeste leerlingen: Studie in de rechten. Veel van hen waren zoon van regenten en ze wilden dan ook burgemeester, schepen, pensionaris of advocaat worden. Van 1578 tot 1800 gingen er 337 leerlingen naar Leiden om daar te studeren.

 
28 december 1849

Besluit van de gemeenteraad om de Latijnse school om te vormen tot een Stedelijk Gymnasium met 3 afdelingen: Een onderbouw van 4 jaar en een bovenbouw A en B van 5 jaar. Deze opzet werd geen succes vanwege verslechterende economische omstandigheden, waardoor de doelgroep behoorlijk in aantal verminderde.

1856/1857
Een willekeurig cursusjaar.
Aantal leerlingen afdeling A : 8
Aantal leerlingen afdeling B : 7

 
1865

Het Stedelijk Gymnasium wordt weer omgezet in een Latijnse school. In het cursusjaar 1869/1870 bevat de Latijnse school nog slechts 3 leerlingen.

 
21 december 1868
Gemeenteraadsbesluit om te komen tot stichting van een HBS (Hogere Burger School), verbonden met een Burgeravondschool, toegankelijk voor jeugdige ambachtslieden.

 
September 1869

Start van de HBS met 48 leerlingen en 10 leerjaren. 5 van hen gaven ook les aan de Burgeravondschool die in 1904 opging in de in 1883 opgerichte Ambachtsschool. Jaarsalarissen bedroegen f 400,- tot f 2000,-. Het schoolgeld bedroeg f 40,- (f 4,- voor de avondschool). Op de laatste 3 dagen van het cursusjaar werden de overgangsexamens gehouden. Sommige leerlingen van de Latijnse school volgden ook lessen op de HBS, zg. toehoorders.


Eindexamenklas 1879. Van links naar rechts: L.J.Reynvaan, P.Bockling, J.K.Rensen,J.Hocke Hoogenboom, T.J.van den Bent, JH.H.Blankert, A.Knaap.

 
27 augustus 1880

De Latijnse school werd bij raadsbesluit opgeheven na 576 jaar te hebben bestaan. Een privaat docent Grieks en Latijn werd aangesteld voor degenen die naar de universiteit wilden.

 
1871

Gymnastieklessen werden afgewisseld met exercitie-oefeningen vanwege de zeer onvoldoende paraatheid van het gemobiliseerde Nederlandse leger ten tijde van de Frans-Duitse oorlog.

 
1872

Eerste deelname aan het eindexamen met 3 kandidaten. Het eindexamen werd afwisselnd gehouden in Zierikzee, Middelburg en Goes. De kandidaten slaagden alle 3.

 
1879

Besluit om meisjes toe te laten tot de HBS.     

 
1882
Pieter Zeeman slaagt, na een wat moeizaam begin in de eerste leerjaren, voor het eindexamen met een hoog cijfer voor natuurkunde.Zeeman, Einstein en Ehrenfest in het oude laboratorium te Amsterdam in 1921.1890
Het eerste meisje slaagt voor het eindexamen, 12 jaar later volgde de tweede.1900
Met de komst van de RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij) gingen meer buitenleerlingen de school bezoeken. De lasten begonnen voor de gemeente Zierikzee zwaar te wegen.

De tram van de RTM, van 1900 tot 1953 algemeen vervoermiddel op Schouwen-Duiveland.1905
Omzetting van de cijferschaal 1-6 in de cijferschaal 1-10.

De eindexamenklas van1906. Links dr. J.A.Vollgraff, naast hem J.Holm,

geheel rechts A.Regensburg. De meisjes zijn J.C.Koopman en M.A. de Bruyne.  

1907
Overname door het rijk van school en directeurswoning. De gemeentelijke bijdrage werd over een aantal jaren van f 8000,- teruggebracht tot f 2000,- .De school werd een Rijks HBS.1909-1921
Door een groeiend aantal leerlingen wordt het gebouw aan de Manhuisstraat/Poststraat te klein. Er werden barakken geplaatst in de tuin van de directeurswoning. De leerlingen kregen nu les in 4 gebouwen.1914-1918
Eerste Wereldoorlog. De school draaide gewoon door.1936
Verbouwing, waardoor alles onder 1 dak werd gebracht in het gebouw aan de Manhuisstraat.Het gebouw aan de Manhuisstraat omstreeks 1960.1940-1945
Tweede Wereldoorlog.

1942 - Het schoolgebouw werd kazerne. Het nieuwe verblijf voor de HBS werd de voormalige kweekschool. Op het schoolplein was nog de veldkeuken van de Duitsers en ook het gymlokaal hadden ze nog in gebruik.

21 februari 1944 - Het eiland werd onder water gezet. De leerlingen zwierven uit over heel Nederland. Het schoolgebouw raakte door al deze oorzaken ernstig vervuild en beschadigd.

September 1945 - Onder zeer primitieve omstandigheden werd de school weer heropend.1946
De school werd omgevormd tot een Rijks HBS met een Gemeentelijke gymnasiale afdeling, samen een lyceum genoemd met aan het hoofd een rector. De naam was eerst Zierikzees Lyceum, later in 1955 werd het Professor Zeemanlyceum.1953
Watersnoodramp. Het gebouw werd in gebruik genomen door 200 militairen die ingezet werden voor hulpacties. Leerlingen zwierven weer uit over heel Nederland. Begin september werden de lessen weer hervat. Noodgedwongen, door bezoek van de leerlingen aan familie elders in Zeeland of verder weg ondergebracht,  werd de vrije zaterdag ingesteld en dat werd later niet meer teruggedraaid.1967
Wegens gering succes werd de Gemeentelijke gymnasiale afdeling weer opgeheven.1968
Als gevolg van de Mammoetwet werd het Professor Zeemanlyceum, samen met de openbare ULO omgevormd tot de Rijksscholengemeenschap 'Professor Zeeman'. Daarin bevonden zich de Atheneum, HAVO en MAVO opleidingen.

Het docententeam in juni 1969.

Zittend van links naar rechts:drs.J.C.Erbrink, A.H.Terhorst van Delden, mej.C.J.G.Oosterling, A.Kort, mej.dr.H. van den Berg, drs.P.Vis, mej.M.M. van den Ouden, W.Donker, E.Leeflang, J.M.Luykenaar, B.Koene, drs.G.W.Portegies.

Staande: A.Muller, J.J.D.van Male, R.Keizer, mr.W.P.Martens, A.S.M.Braat, R.Soesman, L.J.Korstanje, A.J.Schieman, C.A.Komen, H.Asma, H.Botterweg, drs.L. van Leeuwen, L.M.A.Nijssen, J.C.Broere, C.S. van de Weghe, mr.K.A.Keuning.

Afwezig: G.Bor, R.Helmer,C.L.Kodde, H.A. de Looff, dr.J.C.Rohner, M.Roks, G. van der Tholen.1985
De archieven van het voormalige Professor Zeemanlyceum, de openbare U.L.O. en de Burgeravondschool werden in 1985 aan het Rijksarchief overgedragen. Het Zeeuws Archief beheert nu de bestanden. Zie ook hier of hier.
Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen