Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Schoolgids


De schoolgids van Pieter Zeeman bevat veel informatie: Over de organisatie, adressen en telefoonnummers, de schoolregels, gegevens over personeel en mentoren, info over verlof, over ouderraad en medezeggenschapsraad, een jaaragenda, info over lestijden en vakanties. Veel van deze informatie vindt u ook op de website. U kunt de schoolgids 2017-2018 hier inzien.

 

                    


Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen