Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Campus cultura
Campus Cultura is de benaming van het project waarbij in een unieke samenwerking tussen Pontes Pieter Zeeman (school voor PRO, VMBO, MAVO, HAVO en VWO in Zierikzee), de Bibliotheek Oosterschelde, de Zeeuwse Muziekschool en de Jeugdtheaterschool voorzieningen worden getroffen binnen het schoolgebouw van Pontes Pieter Zeeman.Met het inrichten van een Campus Cultura , locatie Pontes Pieter Zeeman, willen de deelnemende partijen een aantal culturele voorzieningen binnen het schoolgebouw clusteren. Deze clustering maakt een versterking van de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen mogelijk. Daarnaast biedt de Campus Cultura een oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van deze culturele instellingen en de positie van de scholengemeenschap.

De Campus Cultura gaat 4,2 miljoen euro kosten. De bibliotheek Oosterschelde vormt het hart van de nieuwe cultuurtempel en wordt gebouwd in de grote hal van de Pieter Zeeman. Niet alleen krijgen de 3 instellingen onderdak bij de school, maar kunnen ze samen een sterk cultureel en educatief programma ontwikkelen voor het hele onderwijsveld.  In het haalbaarheidsonderzoek dat voorafging aan het voorstel, hebben alle betrokken partijen aangegeven dat de Campus Cultura verreweg de beste oplossing is om zowel de aantrekkelijkheid van de school te waarborgen, als het huisvestingsvraagstuk voor de culturele instellingen op te lossen. In juni 2011 heeft de gemeenteraad beslist dat Campus Cultura inderdaad zoals voorgesteld gerealiseerd moet worden. In november 2011werd in de begrotingsraad de beslissing genomen over de totale investering. Dat betekent dat Campus Cultura in het meest gunstige geval eind 2013 gerealiseerd kan zijn. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. foto: Ton van den Nouweland


Toneelopleiding Space Station Light in beeld

Op 18 september 2014 is er een nieuwe toneelopleiding van start gegaan in Zierikzee onder de naam Space Station Light. De workshops werden gegeven op de Campus Cultura van Scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (Hatfieldpark 1 - 2, 4301 XC). Op 25 juni '15 werd het jaar daar feestelijk afgesloten in samenwerking met Skyway Foundation en muzikanten van Syntess Software.

Fotoverslag Space Station Light : Around the world in 20 workshops

Feestelijke opening
Na maanden van nijvere bouw- en inrichtingswerkzaamheden was het dan zover. Op vrijdag 11 oktober vond de feestelijke opening plaats van Campus Cultura in Zierikzee. Lees verder...
Beeld voor entrée bij Campus Cultura.
Mei 2013.

Vorige week werkten leerlingen van Pontes Pieter Zeeman onder leiding van de Franse beeldhouwer Raphaël Paingris aan een groot beeldhouwwerk, 
bedoeld voor de entree van het Campus Cultura. Tijdens de opening van Campus Cultura zal het definitieve kunstwerk onthuld worden.

Lees verder....
De Carillons van Zierikzee
Mei 2013

In het kader van Campus Cultura is opdracht gegeven aan leerlingen om de beste reportage te maken over De Carillons van Zierikzee, een KM-module. De leerlingen met het beste eindproduct waren Wieneke Bentlage, Daisy Tieleman en Cynthia Pepping uit A3. Hieronder hun eindproduct.

Productie Kunst en Media
Maart 2013

Het resultaat van de Stimed (Stichting Innovatie Muziekeducatie) module lipdub in A3A. Aanvulling op de opdracht was PR voor CampusCultura te maken met het filmpje.

Zie hieronder het eindresultaat.

Het bouwbedrijf BVR-groep te Roosendaal
Februari 2013

Campus Cultura Zierikzee
Verbouwing en aanpassing Campus Cultura
Zierikzee
BVR Bouw Roosendaal
Het verbouwen van een entreehal........

Lees verder...
Voortgangsverslag
December 2012

Klik hier om het voortgangsverslag te lezen, verstuurd aan ouders op 14-12-2012.
Campus Cultura/Grenzeloos
27 nov. 2012 
 
In het kader van de opening van Campus Cultura juni 2013 en de première van de productie Grenzeloos hebben VWO3 leerlingen uit de kunstklassen een aantal PR-filmpjes gemaakt. De opdracht was in Plain English reclame te maken voor Campus Cultura en de theaterproductie Grenzeloos.
  
          
     
   
 
 
 

September 2012

Hieronder het interview van Radio Schouwen Duiveland met dhr. J.Lommen inzake Campus Cultura, afgenomen op 18 sept. 2012

Lees het artikel in de PZC van dinsdag 18 september i.v.m. Campus Cultura.


Augustus 2012
Pieter Zeeman in Zierikzee gaat jaar van verbouwingen tegemoet.
Lees hier het artikel en bekijk de video in de PZC


Augustus 2012:
Het bouwbord gerealiseerd. Klik hier voor het bouwbord in groot formaat.
Maart 2012:
Inmiddels is het project gevorderd tot de definitieve ontwerpfase en is de planning een en ander gerealiseerd te hebben eind juni 2013.


Juni 2011
Het raadsvoorstel van 30 juni 2011.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen